top of page

Okula Destek

Matematik'ten Türkçe'ye, Fizik'ten Biyoloji'ye, Tarih'ten Coğrafya'ya! Tüm dersler Ecukeyt'te!

İlkokul

Lise

Ortaokul

Üniversite

Türkçe

Türkçe

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

Matematik

Matematik

Fizik

Fizik

Kimya

Kimya

Biyoloji

Biyoloji

İngilizce

İngilizce

İngilizce

Günümüzde artık, bilgi ve inovatiflik güç sahibi olmak ile neredeyse eşdeğer. Hem ülkelerin kalkınmaları hem de şirketlerin büyümeleri için bilgiyi üreten ve geliştiren tarafta olmaları artık bir şart olmuş durumda. Dolayısıyla bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, en çok da gelişmekte olan ülkeler için en önemli hedefler arasında yer alıyor. Hem bilimde hem de teknolojide ilerlemek için de temel eğitimi bu yönde düzenlemek ve uzun vadeli hedefler koymak önemli. Çocukların ilköğretim çağından itibaren, hatta belki de okul öncesi dönemde de, bilim ve teknolojiyi de odak noktası yapan bir eğitim sisteminden geçmeleri gerekiyor. Öğrencilerin çağın bilimsel ve teknolojik yenilikleri ile paralel olacak şekilde eğitim almalarına imkan veren, onları geleceğe bugünden hazırlayan ve gelişmiş ülkelerde sıkça uygulanan bir eğitim modeli de STEM eğitimi. Peki, zaman geçtikçe tüm dünyaya yayılan STEM ne demek?

Sürüş Uphill

Son yıllarda gittikçe popülerleşen ve ebeveynlerin olduğu kadar öğrencilerin de dikkatini çeken STEM ile ilgili olarak ilk sorulan soru, “Stem nedir?” sorusu oluyor. STEM bir eğitim modeli olduğu kadar bir yaşam tarzı olarak da görülüyor. Bu eğitim modeli hem  araştırmaya ve sorgulamaya hem de üretmeye ve inovasyona teşvik eden yöntemlerin bir araya geldiği uygulamalı bir model. Geçmişten bu yana süregelen ve ezbere dayalı olan eğitim-öğretim sistemini kökten bir şekilde değiştirmeyi hedefleyen STEM modeli, bilim ve teknolojiye ağırlık veren ülkeler tarafından yoğun bir şekilde uygulanıyor ve öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi kanıtlanıyor. Bu model ile ilgili olarak en çok merak edilen bir diğer soru da, “STEM açılımı ne?” sorusu. STEM; Science (Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin bir akronimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu 4 temel disiplinin baş harflerinin yan yana gelmesi ile oluşturulan STEM açılımı, ülkemizdeki bazı eğitim kurumlarında FeTeMM olarak da adlandırılıyor.

 

Değişen dünyada dijital alanda ve bilişim sektöründe daha fazla gelişime ihtiyaç duyulması, bu alanlarda çalışan ve üreten kişilere yönelik de giderek artan bir ihtiyacın oluşmasına sebep oluyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de, bu küresel rüzgara ayak uydurabilmek ve sağlıklı bir şekilde rekabet edebilmek için, eğitim sistemlerini güncellemek zorunda kalıyor. STEM eğitimi, teorik eğitim ile uygulamayı bir araya getirerek farklı disiplinlere dokunan aktif öğrenme odaklı bir yaklaşım. Çoğunlukla uygulamalı ve pratik eğitime ağırlık veren STEM Eğitimi, aynı zamanda günlük problemlere yönelik de çözüm üretebilmeyi, yaratıcılığı geliştirmeyi ve analiz etmeye yatkın bir kafa yapısına sahip olmayı da kolaylaştırıyor. STEM eğitimi, temelde 4C becerileri olarak bilinen critical thinking (eleştirel düşünme), creativity (yaratıcılık), communination (iletişim) ve collaboration (iş birliği) becerilerini öğrencilere kazandırmayı amaçlıyor.

 

STEM modeli, zaman geçtikçe daha da ihtiyaç duyulan bir model haline geliyor. Eğitim alanında yürütülen araştırmalar, bir bilgiyi öğrenmek için yazılı ve sözlü yöntemler dışında deney ve uygulamanın da oldukça önemli olduğunu ortaya koyuyor. İş bir problemi çözmeye gelince, teorik bilginin yetersiz kaldığı görülüyor ve böylece STEM eğitimi uygulaması devreye giriyor. STEM eğitiminin faydaları sadece akademik eğitim ile sınırlı değil. Bu eğitim modeli aynı zamanda;

 

  • Doğru soruları sorabilmeyi,

  • Cevaplar ile doğru yol alabilmeyi,

  • Aktif dinleyici olmayı,

  • Çözüm odaklı olabilmeyi,

  • Analiz yeteneğini,

  • Analitik düşünme özelliğini,

  • El becerisini,

  • Karmaşık sorunların altından kalkabilme gücünü de artırıyor.

 

Ecukeyt’teki eğitmenler tarafından STEM eğitimi uygulamaları, müfredatı ve eğitim sistemini zenginleştirecek şekilde kullanılıyor. Bilişim teknolojileri ağırlıklı STEM uygulamaları, çocukların küçük yaştan itibaren araştıran ve sorgulayan bireyler olmalarına imkan veriyor. Anaokulundan itibaren yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre özenle tasarlanan STEM etkinlikleri, Z kuşağının bilişsel ve algoritmik düşünme yeteneklerini artırıyor. Kodlama, robotik ve programlama dili gibi konularda çalışmaları kapsayan uygulamalar dışında, bu eğitim öğrencilerin okuldaki tüm derslerini destekleyici şekilde yapılmaktadır.

Daha detaylı bilgi için ücretsiz danışmanlık alın.

bottom of page